JD Major Domus Jerzy Dobrowolski

JD Major Domus Jerzy Dobrowolski
kontynuuje rodzinne tradycje firmy
"Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Jerzy Dobrowolski, Lwów ul. Legionów 1".

Współpraca

Donimirski

Panu Jerzemu Donimirskiemu dziękuję za zaufanie.