JD Major Domus Jerzy Dobrowolski

JD Major Domus Jerzy Dobrowolski
setzt fort die Tradition des Familienunternehmens
"Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Jerzy Dobrowolski, Lwów ul. Legionów 1".

Zusammenarbeit

Donimirski

Herrn Jerzy Donimirski danke ich für Ihr Vertrauen.