JD Major Domus Jerzy Dobrowolski

JD Major Domus Jerzy Dobrowolski
continues the family tradition of the technical company
"Przedsiębiorstwo Techniczne inż Jerzy Dobrowolski, Lviv, Legionów 1 Street".

Cooperation

Donimirski

I thank Mr Donimirski for his trust.